Låt oss vara en del
av er löneprocess

Lön är för många företag oftast ett känsligt område med många olika lagar och regler som kontinuerligt förändras och uppdateras. Vanligtvis möter vi företag där löneansvaret ligger hos en ensam individ på arbetsplatsen som ensamt ansvarar för rapporteringar och utbetalningar.

Att välja och outsourca lönehanteringen får ni genom ARK i Tidaholm inte bara tillgång till experter som aktivt följer de förändringar som sker på området, ni kan även minska sårbarheten genom att allting hanteras i tid.

Lång erfarenhet av löneadministration

Våra medarbetare på ARK i Tidaholm har lång erfarenhet av löneadministration i såväl vårt eget lönesystem (Kontek) men även flertalet andra välkända system på marknaden. Äger ni som företag en egen licens i ett löneprogram? Eller letar ni kanske efter ett system som är digitaliserat och välutvecklat? Inga problem! Vi skräddarsyr en lösning som passar just era behov.

Kontakta oss